Παραδοτέα

Ανάλυση Αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη Μαθητεία στην Κύπρο

 

 Ανάλυση Αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη Μαθητεία στην Κύπρο


Χρήσιμοι Οδηγοί για τη Μαθητεία

 

 Οδηγός Επιχειρήσεων για τη Μαθητεία στην Κύπρο

 Οδηγός Μαθητευομένων για τη Μαθητεία στην Κύπρο