ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Η Μαθητεία από την πλευρά ενός εργοδότη