Υπηρεσία Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας: Εκδήλωση έναρξης στην Κύπρο

Ελληνικά

Στο πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AppHelp4SMEs, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική παρουσίαση της Υπηρεσίας Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας στην Κύπρο (ΥδΣΜΑ) την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 στο ΕΒΕ Λεμεσού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριοι διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν οι Εθνικοί Εταίροι του Ευρωπαϊκού Έργου AppHelp4SMEs, το ΕΒΕ Λεμεσού, το ΕΒΕ Πάφου, η ΠΟΒΕΚ, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Intercollege.  Η Υπηρεσία δημιουργήθηκε με σκοπό τη καθοδήγηση και την εξατομικευμένη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη δημιουργία ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων Μαθητείας.

Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό του Δρ. Ηλία Μαρκάτζιη, Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ο οποίος εκπροσώπησε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Δρ. Μαρκάτζιης τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως ο υπεύθυνος φορέας της Μαθητείας στην Κύπρο, έχει προβεί στον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Συστήματος Μαθητείας προκειμένου να προσαρμοστεί στις σύγχρονες εργασιακές ανάγκες δημιουργώντας έτσι καταρτισμένους επαγγελματίες.

Ο κ. Χρήστος Αναστασιάδης, Γραμματέας/Διευθυντής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, υποστήριξε την ανάγκη αναπροσαρμογής του Συστήματος Μαθητείας, παρέχοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα κίνητρα εκείνα που θα τις παρακινήσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), κα Irina Jemeljanova, ανέλυσε την συνολική συμβολή της ΕΕ στην προσπάθεια δημιουργίας ποιοτικών θέσεων μαθητείας, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη συνεργασία ανάμεσα στο θεσμό της μαθητείας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, των Επιμελητηρίων Πάφου, Λεμεσού και της ΠΟΒΕΚ, εκπρόσωποι των ΜμΕ της Κύπρου καθώς και μαθητευόμενοι.  Μετά την εκδήλωση, ακολούθησε δεξίωση κατά την οποία οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας από τα Επιμελητήρια Λεμεσού, Πάφου και την ΠΟΒΕΚ, συζήτησαν με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και άλλους ενδιαφερόμενους.

Για επικοινωνία σχετικά με την Υπηρεσία Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.apphelp4smes.eu/  ή επικοινωνήστε με:

  • Άνθια Παπαγεωργίου, Ανώτερη Λειτουργός ΕΒΕ Λεμεσού, Τηλ. 25 855000

  • Ευέλθων Γ. Ιακωβίδης, Σύμβουλος ΠΟΒΕΚ, Τηλ. 22 499569 και 99 644753

  • Νατάσα Δημητρίου, Βοηθός Λειτουργός Α΄, ΕΒΕ Πάφου, Τηλ. 26 818173

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο από την εκδήλωση εδώ https://www.facebook.com/AppHelp4SMEs-874575709378876/

 

AppHelp4SMEs