Συνέντευξη με τον Επιθεωρητή Μαθητείας κ. Σταύρο Κολιανδρή

Ελληνικά
 1. Τι έχει αλλάξει σήμερα στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία, σε σχέση με παλαιότερα και προς ποία κατεύθυνση;

  Σημαντική αλλαγή στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (ΝΣΜ), υπήρξε η ανάπτυξη της διοικητικής ευθύνης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που μέχρι τότε είχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσα από το Κέντρο Παραγωγικότητας.  Όταν έγινε αυτή η αλλαγή δημιουργήθηκε μια «αναστάτωση/σύγχυση» αν μπορούσα να την χαρακτηρίσω στον θεσμό, λόγω των καινούργιων διαδικασιών που έπρεπε να δημιουργηθούν, ούτως ώστε να ακολουθούνται από όλα τα σχολεία τα οποία φιλοξενούσαν την ΝΣΜ. Σίγουρα υπήρξε μια έλλειψη εμπειρίας από τους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας για την διοικητική οργάνωση του θεσμού. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει τον εκσυγχρονισμό της ΝΣΜ κάτω από τις σωστές βάσεις και μέσω των σωστών διαδικασιών.  Σημαντικό στοιχείο που άλλαξε ήταν η μη συνέχιση του σχεδίου παροχής κινήτρων τα τελευταία χρόνια προς τους εργοδότες.  Οι εργοδότες επιχορηγούνταν για μέρος του μισθού του μαθητευόμενου κάτι που έδινε μια επιπρόσθετη ώθηση στη διαδικασία τοποθέτησης των μαθητών μας στις επιχειρήσεις.

 2. Με ποιο τρόπο πιστεύετε πως μπορούν να διαδοθούν καλύτερα τα οφέλη από την απασχόληση των μαθητευόμενων στις επιχειρήσεις;

  Ο καλύτερος τρόπος να διαδοθούν καλύτερα τα οφέλη από την απασχόληση των μαθητευόμενων στις επιχειρήσεις είναι μέσω των εργοδοτών.  Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν αποφοίτους της ΝΣΜ θα μπορούν να πιστοποιήσουν το επίπεδο των προσόντων των εργοδοτουμένων τους (απόφοιτοι της ΝΣΜ) και να στηρίξουν τον θεσμό μέσω της εργοδότησης νέων μαθητευομένων. 

 3. Ποιους κλάδους μαθητείας επιλέγουν οι μαθητές να ακολουθήσουν; Υπάρχει ζήτηση των συγκεκριμένων κλάδων από τους εργοδότες;

  Παραδοσιακή ειδικότητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ειδικότητα της μηχανικής αυτοκινήτων. Διαχρονικά είναι η πρώτη επιλογή των μαθητών που φοιτούν στην μαθητεία.  Παρ’ όλα με αυτά με την δημιουργία της ΝΣΜ δόθηκε η ευκαιρία σε μαθητευόμενους να απασχοληθούν σε νέες ειδικότητες όπως της κομμωτικής και οι γραφικές τέχνες που φέτος για πρώτη χρονιά έχουμε στη Λεμεσό.  Παράδοση φαίνεται να δημιουργεί η ειδικότητα της μαγειρικής αλλά υπάρχει η δυνατότητα να διευρυνθεί ο κατάλογος αυτός των ειδικοτήτων μέσα από τον σωστό συντονισμό και συνεργασία σχολείων και εργοδοτών.

 4. Από την εμπειρία σας, τι είδους δεξιότητες απαιτούν οι εργοδότες να κατέχει ο μαθητευόμενος προτού ενταχθεί στην επιχείρησή του;

  Τα πιο σημαντικά προσόντα που απαιτούν οι εργοδότες από τους μαθητευομένους και αναφέρομαι στους μαθητευομένους κυρίως τους πρώτου έτους, είναι η ακεραιότητα χαρακτήρα, η συνέπεια στην εργασία, να κατέχουν βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και να διακατέχονται από ομαδικό πνεύμα και συλλογικότητα. 

 5. Μετά την υλοποίηση του προγράμματος υπήρχαν εργοδότες που συνέχισαν να απασχολούν τους μαθητές ως πλήρως εργαζομένους στην εταιρεία τους;

  Ναι υπήρχαν εργοδότες που συνέχισαν να απασχολούν μαθητευομένους ως πλήρως εργαζομένους αλλά δυστυχώς ήταν η μειοψηφία.  Μειοψηφία γιατί υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος δυσκολεύει αυτή τη στάση και δεν είναι άλλος από τη στρατιωτική θητεία.  Πολλοί μαθητές αφού ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην ΝΣΜ υποχρεούνται να συνεχίσουν τη στρατιωτική θητεία.  Αυτό το κενό που δημιουργείται είναι παράγοντας ο οποίος επηρεάζει αρνητικά την συνέχιση του μαθητή στην ίδια εργασία γιατί το διάστημα που μεσολαβεί είναι χρόνος αρκετός για να αλλάξουν τα δεδομένα τόσο από την πλευρά του εργοδότη όσο και από την πλευρά του μαθητευόμενου.

 6. Ποιες αλλαγές εισηγείστε που θα μπορούσαν να καλυτερεύσουν την Νέα Σύγχρονη Μαθητεία;

  Οι αλλαγές που θα μπορούσα να εισηγηθώ για την βελτίωση του θεσμού είναι πολλές.  Μια σημαντική και πρωτοποριακή αλλαγή θα μπορούσε να ήταν η δημιουργία ανεξάρτητων σχολών μαθητείας, οι οποίες θα ανταποκρίνονται καλυτέρα στις απαιτήσεις του προγράμματος και θα στηρίζουν περισσότερο τις προσπάθειες τόσο των μαθητών όσο και των εργοδοτών.  Η παροχή κινήτρων προς τους εργοδότες είναι στοιχείο το οποίο θα βελτιώσει την εικόνα και τη λειτουργία του θεσμού. Τα κίνητρα αυτά θα μπορούσαν να επεκταθούν τόσο στην πλευρά των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών κυρίως για την προσέλκυση καλύτερου επιπέδου μαθητών.  Η δημιουργία επαρχιακών επιτροπών μαθητείας η οποία θα εξετάζει τη λειτουργία του θεσμού σε επαρχιακό επίπεδο και θα λαμβάνει αποφάσεις ώστε να βελτιώνουν τον θεσμό.  Μια ακόμη αλλαγή που επιβάλλεται να γίνει είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας. Θεωρώ ότι η νομοθεσία είναι αναγχρονιστική και θα πρέπει να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα.  Ακόμα ένα στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει κυρίως τον κοινωνικό ρόλο που μέσω των καιρών υιοθέτησε εν μέρει ο θεσμός της μαθητείας, είναι η σύγκλιση των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους με στόχο την βοήθεια των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του προγράμματος.