Μέλος της ομάδας έργου AppHelp4SME ξεκινάει το επίπεδο 4 της μαθητείας στη Διαχείριση Έργων (Project Management)!

Ελληνικά

Cheryl Swales

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μαθητεία απευθύνεται σε όλα τα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, και μπορεί να προσφερθεί από εργοδότες σε άτομα που ήδη εργάζονται και χρειάζονται νέες δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την επίδοσή τους στην εργασία τους. Το σύστημα μαθητείας παρέχει ευκαιρίες σε εργαζόμενους οι οποίοι ενδέχεται να διαθέτουν ήδη προσόντα υψηλού επιπέδου, αλλά χρειάζονται επανεκπαίδευση στο συγκεκριμένο πεδίο. Επίσης, στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εργοδότες καλούνται τώρα να ηγηθούν του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου για τη μαθητείας, όπως και επίσης και να συμβάλουν στην κάλυψη του κόστους της μαθητείας. Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία 3 εκατομμυρίων ποιοτικών θέσεων μαθητείας έως το 2020 – για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στη μαθητεία στο Ηνωμένο Βασίλειο πατήστε εδώ

Η Cheryl Swales, υπεύθυνη για την διαχείριση έργων στο AELP – Association of Employment and Learning Providers είναι μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού έργου AppHelp4SME. Ο εταίρος AELP είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλών και καθοδήγησης για την ανάπτυξη του πλαισίου ποιότητας από τους ενδιάμεσους φορείς για τη δημιουργία αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Κύπρο και την Πολωνία.

Η Cheryl εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων από το 2001, με ειδίκευση στην διαχείριση των ομάδων του διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού για τη μαθητεία και κατέχει πτυχίο στις Σπουδές Εκπαίδευσης (2010). Το 2015 η Cheryl ξεκίνησε να εργάζεται στον οργανισμό AELP ως Project Manager και πρόσφατα ξεκίνησε ως μαθητευόμενη (τριτοβάθμια μαθητεία) στον τομέα της Διαχείρισης Έργων (Project Management) στο Επίπεδο 4. Σχετικά με την εμπειρία της η Cheryl δήλωσε ότι “αυτή είναι μια σπουδαία ευκαιρία για μένα να συνδυάσω τη μελέτη με την εργασία. Η μαθητεία θα διαρκέσει 18 μήνες και κατά τη διάρκειά της θα μάθω όλα τα σχετικά με τον κύκλο διαχείρισης ενός έργου, τη δημιουργία επιχειρηματικών περιπτώσεων, τον σχεδιασμό και προγραμματισμό των έργων, τη διαχείριση ποιότητας, προμηθειών, κινδύνων κτλ. Στον 11ο μήνα θα παρακαθίσω τις εξετάσεις στο Advanced Project Management, οι οποίες θα οδηγήσουν στην απόκτηση προσόντος (Qualification) Επιπέδου 4, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια εφ’ όλης της ύλης αξιολόγηση όπου οι ικανότητές μου θα αξιολογηθούμ –  και αν όλα ολοκληρωθούν με επιτυχία θα αποκτήσω το πλήρες προσόν (μαθητείας) τον 18ο μήνα».

 

Cheryl Swales

AELP Project Manager