Επίσκεψη της ΠΟΒΕΚ στην Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λευκωσίας

Ελληνικά

Η ΠΟΒΕΚ (Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών) συμμετέχει στο Έργο Erasmus+ “AppHelp4SMEs: Apprenticeship Helpdesk for SMEs” κατά τους τελευταίους είκοσι μήνες (από τον Οκτώβριο 2016). Η ΠΟΒΕΚ είναι μια οργάνωση επιχειρηματιών με περίπου 8.000 μέλη (άτομα και εταιρείες) τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες τεχνίτες, βιοτέχνες και καταστηματάρχες. Η ΠΟΒΕΚ αποφάσισε να συμμετάσχει στο Έργο AppHelp4SMEs για να βοηθήσει τα μέλη της στην εξεύρεση μαθητευομένων στις ειδικότητες για τις οποίες παρέχεται κατάρτιση από το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: μηχανική αυτοκινήτων, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γραφικές τέχνες, κομμωτική, αρτοποιϊα-ζαχαροπλαστική, μαγειρική και επιπλοποϊα-ξυλουργική. Στο έργο Apphelp4SMEs η ΠΟΒΕΚ λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας και διασυνδέει μαθητευόμενους που αναζητούν απασχόληση με μέλη της ΠΟΒΕΚ που επιθυμούν να εργοδοτήσουν μαθητευόμενους. Ο πρωταρχικός στόχος της ΠΟΒΕΚ (και του Έργου Apphelp4SMEs) είναι η διευκόλυνση και στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας που θα παρέχουν κατάρτιση υψηλού επιπέδου προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των μαθητευομένων.

Η πιο πρόσφατη δραστηριότητα διασύνδεσης της ΠΟΒΕΚ ήταν η επίσκεψη του Συμβούλου της Ευέλθοντα Γ. Ιακωβίδη στην Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λευκωσίας στις 27 Απριλίου 2018 (ο κ. Ιακωβίδης συμμετέχει στο Apphelp4SMEs εκ μέρους της ΠΟΒΕΚ). Ο Προϊστάμενος της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Σοφοκλέους και οι συνεργάτες του, καλωσόρισαν την υλοποίηση του Έργου Apphelp4SMEs και το χαρακτήρισαν ως ένα χρήσιμπο εργαλείο για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων μαθητείας. Εκτίμησαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι η υπηρεσία διασύνδεσης και στήριξης της μαθητείας που προσφέρεται από την ΠΟΒΕΚ δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε χρέωση για τις επιχειρήσεις ή τους μαθητευόμενους. Συμφωνήθηκε ότι η Προπαρασκευαστική Μαθητεία Λευκωσίας θα ενημερώσει την ΠΟΒΕΚ (στο τέλος Ιουνίου 2018) αναφορικά με τις τελικές επιλογές των μαθητών τους, έτσι ώστε η ΠΟΒΕΚ να προσπαθήσει να τους τοποθετήσει σε επιχειρήσεις (μέλη της ΠΟΒΕΚ) που θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για να προσφέρουν ποιοτικές και αποδοτικές θέσεις μαθητείας. Η ΠΟΒΕΚ θα συνεργαστεί με την Προπαρασκευαστική Μαθητεία της Λεμεσού και της Λάρνακας με στόχο την τοποθέτηση μαθητευομένων και στις επαρχίες αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Ευέλθων Γ. Ιακωβίδης

Σύμβουλος

ΠΟΒΕΚ

evelthon@epsilon.com.cy

Τηλέφωνο (γραφείο και κινητό): +357-99-644753

 

povek