AppHelp4SMEs: Ανάπτυξη Εργαλείων

Ελληνικά

Το “AppHelp4SMEs – Apprenticeship Helpdesk for Small & Medium Size Enterprises”είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο στα πλαίσια του Erasmus+, Key Action 3– Support for Policy Reform – Support for Small and Medium Sized Enterprises engaging in Apprenticeship. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των παρόχων μαθητείας και των επιχειρήσεων, αυξάνοντας την ικανότητα των ενδιάμεσων φορέων (Εμπορικά Επιμελητήρια και Συνδέσμοι Επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο έργο) και η δημιουργία μιας υπηρεσίας υποστήριξης της Μαθητείας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (AppHelpDesk). Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί διαδικτυακός χώρος για τη Μαθητεία (σε Κύπρο και Πολωνία), ο οποίος θα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα για την εφαρμογή Ποιοτικών Θέσεων Μαθητείας. Η έννοια και η πραγματική εφαρμογή του προαναφερθέντος, προκύπτει από την διερεύνηση και υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και διαδικασιών που σχεδιάστηκαν από την ένωση «Association of Employment and Learning Providers Limited» (AELP) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στα πλαίσια του έργου AppHelp4SMEs, η ομάδα του έργου έχει δημιουργήσει τον Οδηγό Χρήστη των διευκολυντών (Facilitators’ User Guide), την εργαλειοθήκη AppHelp4SMEs (Tool-kit) και τον Οδηγό Εργοδοτών για τη μαθητεία. Σκοπός όλων αυτών των εργαλείων είναι να είναι φιλικά προς τον χρήστη (σε εθνική γλώσσα) και κύριος στόχος τους είναι η παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα Μαθητείας και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΜμΕ για την υλοποίηση τους, με την υποστήριξη φυσικά των ενδιάμεσων φορέων.

Αρχικά δημιουργήθηκε ο Οδηγός Χρήστη διευκολυντών, ο οποίος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη Μαθητεία, και τις διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Επιχειρήσεις για την επιτυχή κατάρτιση του/ων Μαθητευόμενου/ων στην επιχείρησή τους. Περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως τις ευθύνες των διευκολυντών, τα οφέλη των επιχειρήσεων, τα κριτήρια επιλογής, τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης – Εργοδότη, τα δικαιώματα των μαθητευομένων, όλα τα χρήσιμα έγγραφα, τα ακριβή βήματα για την υποβολή της αίτησης και φυσικά τα τοπικά στοιχεία επικοινωνίας για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις και καθοδήγηση ενδεχομένως να χρειαστούν.

Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε το Tool-Kit, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την παροχή Ποιοτικών Θέσεων Μαθητείας και οι πληροφορίες σχετικά με το κάθε βήμα που αφορά το Πρόγραμμα Μαθητείας. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες (γενική έννοια μαθητείας, κύκλος μαθημάτων, οφέλη, όροι απασχόλησης, κατάρτιση στην εργασία και θέματα σχετικά με το συμφωνητικό απασχόλησης). Επικεντρώνεται περισσότερο στις προδιαγραφές ποιότητας για τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής διαδικασίας κατάρτισης, στην παροχή τακτικών ευκαιριών για την ανασκόπηση της προόδου (και την γραπτή αναφορά για τον μαθητευόμενο στο τέλος της μαθητείας), όπως επίσης και στο τεστ ετοιμότητας των επιχειρήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν ως πιθανοί φορείς παροχής Ποιοτικών Θέσεων Μαθητείας.

Τέλος, δημιουργήθηκε ο Οδηγός Εργοδοτών, ο οποίος έρχεται να συνοψίσει όλες τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τα δύο πρώτα εργαλεία, προκειμένου να παρέχει την πρώτη καθοδήγηση στις ΜμΕ/Εργοδότες για την ομαλή και σωστή εκκίνηση του δικού τους Προγράμματος Μαθητείας.