Τι είναι το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ);

Η ζήτηση για τα προγράμματα μαθητείας αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, αφού παρέχουν τόσο στους νέους και νέες όσο και στις επιχειρήσεις πολλαπλά οφέλη. Η μαθητεία συνιστά ένα σύστημα εκπαίδευσης μίας νέας γενιάς επαγγελματιών ή τεχνιτών που συνδυάζει τη σχολική και την επαγγελματική εκπαίδευση.  

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/mtee/smeek_genikes_plirofories.html), ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος μαθητείας στην Κύπρο,  έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιαμόρφωση του Συστήματος Μαθητείας, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εργασιακές ανάγκες του 21ου αιώνα και να τροφοδοτεί την αγορά εργασίας με καταρτισμένους επαγγελματίες.

Το ΣΜΕΕΚ έχει τρεις  βασικούς στόχους:

  1. Να προσφέρει εναλλακτικές μορφές μάθησης σε νεαρά άτομα που θέλουν να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς.
  2. Να διασφαλίσει την κινητικότητα και ευελιξία των νέων στις επιλογές τους.
  3. Να βελτιώσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες των νέων παρέχοντάς τους επαρκή επαγγελματική κατάρτιση.

.