Διαγνωστικό Τεστ Μαθητευόμενου/ης

Στόχος του παρόντος διαγνωστικού ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό ο μαθητευόμενος/η είναι έτοιμος/η για να απασχοληθεί σε επιχείρηση στο πλαίσιο του Συστήματος Μαθητείας. Το αποτέλεσμα γνωστοποιείται μόνο σε εσάς και αποτελεί χρήσιμη πληροφόρηση η οποία μπορεί να συμβάλει συνδυαστικά για τη βέλτιστη προετοιμασίας σας για τον χώρο εργασίας.

Παρακαλώ όπως απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις για να μπορέσετε να λάβετε το αποτέλεσμα.

Questions ΝΑΙ ΟΧΙ

Αποτελέσματα

1-4 ΝΑΙ: Δεν είσαι επαρκώς έτοιμος/η για να απασχοληθείς σε επιχείρηση στο πλαίσιο του Συστήματος Μαθητείας. Θα ήταν χρήσιμο να συμβουλευτείς το αρμόδιο άτομο στο Σύστημα Μαθητείας προκειμένου να συζητήσεις το αποτέλεσμα του τεστ καθώς και τις διαγνωστικές ερωτήσεις και απαντήσεις σου, ώστε να λάβεις υποστηρικτική καθοδήγηση για τη βέλτιστη προετοιμασία σου.

5-7 ΝΑΙ: Είσαι μερικώς έτοιμος/η για να απασχοληθείς σε επιχείρηση στο πλαίσιο του Συστήματος Μαθητείας. Θα ήταν χρήσιμο να συμβουλευτείς το αρμόδιο άτομο στο Σύστημα Μαθητείας προκειμένου να συζητήσεις το αποτέλεσμα του τεστ καθώς και τις διαγνωστικές ερωτήσεις και απαντήσεις σου, ώστε να λάβεις υποστηρικτική καθοδήγηση για τη βέλτιστη προετοιμασία σου.

8-9 ΝΑΙ: Είσαι επαρκώς έτοιμος/η για να απασχοληθείς σε επιχείρηση στο πλαίσιο του Συστήματος Μαθητείας. Μπορείς να επικοινωνήσεις με τον αρμόδιο άτομο στο Σύστημα Μαθητείας προκειμένου να συζητήσεις το αποτέλεσμα του τεστ καθώς και τις διαγνωστικές ερωτήσεις και απαντήσεις σου, ώστε να λάβεις υποστηρικτική καθοδήγηση για το επόμενο βήμα.