Πώς να ξεκινήσετε

Ξεκινήστε σήμερα τη διασύνδεση της επιχείρησής σας με τη μαθητεία επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Διασύνδεσης & Στήριξης της Μαθητείας (ΥδΣΜΑ).

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον της επιχείρησής σας για διασύνδεση με το πρόγραμμα μαθητείας με σκοπό τη δημιουργία και πλήρωση ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη δήλωση ενδιαφέροντος.

Αφού αποστείλετε τη δήλωση ενδιαφέροντος αρμόδιος εκπρόσωπος της ΥδΣΜΑ θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια προκαταρτική γνωριμία και ενημέρωση.