Διαγνωστικό Τεστ Επιχειρήσεων

Στόχος του παρόντος διαγνωστικού ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό οι εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής σας πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας για τη δημιουργία αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας. Το αποτέλεσμα γνωστοποιείται μόνο σε εσάς και αποτελεί χρήσιμη πληροφόρηση η οποία μπορεί να συμβάλει για τη βέλτιστη προετοιμασία της εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας παρακαλώ πατήστε εδώ 

Παρακαλώ όπως απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις για να μπορέσετε να λάβετε το αποτέλεσμα.

Questions ΝΑΙ ΟΧΙ

Αποτελέσματα

1-4 NAI: Οι εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής σας δεν πληρούν επαρκώς τις προδιαγραφές για μαθητεία υψηλής ποιότητας. Θα ήταν χρήσιμο να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο άτομο σε κάποιον από τους μεσολαβητικούς φορείς που στελεχώνουν την Υπηρεσία Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις προκειμένου να λάβετε την ανάλογη καθοδήγηση με σκοπό τη δημιουργία μιας ποιοτικής και αποτελεσματικής θέσης μαθητείας στην επιχείρησή σας.

5-7 NAI: Οι εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής σας πληρούν μερικώς τις προδιαγραφές για μαθητεία υψηλής ποιότητας. Θα ήταν χρήσιμο να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο άτομο σε κάποιον από τους μεσολαβητικούς φορείς που στελεχώνουν την Υπηρεσία Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις προκειμένου να λάβετε την ανάλογη καθοδήγηση με σκοπό τη δημιουργία μιας ποιοτικής και αποτελεσματικής θέσης μαθητείας στην επιχείρησή σας.

8-9 ΝΑΙ: Οι εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής σας πληρούν επαρκώς τις προδιαγραφές για μαθητεία υψηλής ποιότητας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο άτομο σε κάποιον από τους μεσολαβητικούς φορείς που στελεχώνουν την Υπηρεσία Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για να ξεκινήσετε τη διαδικασία με σκοπό τη δημιουργία μιας ποιοτικής και αποτελεσματικής θέσης μαθητείας στην επιχείρησή σας.