Ειδικεύσεις Μαθητείας

Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται σε κάθε επαρχία, καθορίζονται με βάση την εκάστοτε ζήτηση της αγοράς εργασίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Οι ειδικεύσεις προσφέρονται εκ περιτροπής στις διάφορες επαρχίες.

Οι ειδικεύσεις που προσφέρει η κάθε Τεχνική Σχολή εξαρτώνται από την κτηριακή υποδομή της Σχολής (διαθεσιμότητα του κατάλληλου εργαστηρίου), καθώς και από τη ζήτηση που υπάρχει για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Οι ειδικεύσεις της μαθητείας για το έτος 2018-2019 ανά επαρχία είναι οι εξής:

Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα

Μηχανική Αυτοκινήτων

Κομμωτική

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική

Προετοιμασία και Μαγείρεμα Τροφίμων

Επιπλοποιία – Ξυλουργική

Μηχανική Αυτοκινήτων

Γραφικές Τέχνες

Κομμωτική

Μαγειρική

Μηχανική Αυτοκινήτων

Αμμόχωστος Πάφος

Δεν λειτουργεί πρόγραμμα Μαθητείας στην Ελεύθερη Αμμόχωστο για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

Δεν λειτουργεί πρόγραμμα Μαθητείας στη Πάφο για τη σχολική χρονιά 2018-2019.